رکورد چرخاندن کتاب روی انگشت/جوان 22ساله هندی "هیم...

رکورد چرخاندن کتاب روی انگشت/جوان 22ساله هندی "هیم...
توسط: ajaieb در تاریخ 19 شهریور، 1395

توضیحات: رکورد چرخاندن کتاب روی انگشت/جوان 22ساله هندی "هیمانشو گپتا"رکورد رسمی گینس تحت عنوان طولانی ترین زمان چرخاندن کتاب گینس روی انگشت را با ۴۴ دقیقه و۲۰ثانیه را امسال بدست آورد

دانلود عکس رکورد در رکورد چرخاندن کتاب روی انگشت/جوان 22ساله هندی "هیم...
دانلود عکس چرخاندن در رکورد چرخاندن کتاب روی انگشت/جوان 22ساله هندی "هیم...
دانلود عکس کتاب در رکورد چرخاندن کتاب روی انگشت/جوان 22ساله هندی "هیم...
دانلود عکس روی انگشت/جوان در رکورد چرخاندن کتاب روی انگشت/جوان 22ساله هندی "هیم...
دانلود عکس 22ساله در رکورد چرخاندن کتاب روی انگشت/جوان 22ساله هندی "هیم...

ادامه توضیحات...