بزرگترین استخر جهان در دوبی احداث می شود/شیخ نشین...

بزرگترین استخر جهان در دوبی احداث می شود/شیخ نشین...
توسط: news در تاریخ 18 شهریور، 1395

توضیحات: بزرگترین استخر جهان در دوبی احداث می شود/شیخ نشین دوبی قصد دارد بزرگترین استخر جهان را در جزیره مصنوعی " نخل جمیره" در آبهای خلیج فارس احداث کند/ایسنا
دانلود عکس بزرگترین در بزرگترین استخر جهان در دوبی احداث می شود/شیخ نشین...
دانلود عکس استخر در بزرگترین استخر جهان در دوبی احداث می شود/شیخ نشین...
دانلود عکس جهان در بزرگترین استخر جهان در دوبی احداث می شود/شیخ نشین...
دانلود عکس در در بزرگترین استخر جهان در دوبی احداث می شود/شیخ نشین...
دانلود عکس دوبی احداث در بزرگترین استخر جهان در دوبی احداث می شود/شیخ نشین...

ادامه توضیحات...