حسرت ایران برای قهرمانی 48 ساله می‌شود...

حسرت ایران برای قهرمانی 48 ساله می‌شود...
توسط: varzeshi در تاریخ 08 بهمن، 1397

توضیحات: حسرت ایران برای قهرمانی 48 ساله می‌شود...
مدافعان بی حواس ایران، مهاجمان فرصت‌طلب ژاپن، تفاوت اصلی دو تیم

ایران 0 - ژاپن 3ادامه توضیحات...

متن مرتبط: