واکنش کاربران فضای مجازی پیرامون رفتار نماینده سراوان...

 واکنش کاربران فضای مجازی پیرامون رفتار نماینده سراوان...
توسط: news در تاریخ 02 دی، 1397

توضیحات: واکنش کاربران فضای مجازی پیرامون رفتار نماینده سراوان در گمرک
در بیش از ۱۲ هزار پست تلگرامی، عمده واکنش ها بر علیه درازهی بوده است/ایرنا #سیاسیادامه توضیحات...

متن مرتبط: