دقایقی پیش مدیرعامل شرکت راه آهن استعفا داد و روی

دقایقی پیش مدیرعامل شرکت راه آهن استعفا داد و روی
توسط: news در تاریخ 07 آذر، 1395

توضیحات: دقایقی پیش مدیرعامل شرکت راه آهن استعفا داد و روی آنتن زنده تلویزیون از مردم عذرخواهی کرد.

یه لحظه خود سوئیس بود!

ادامه توضیحات...