تصویر بالا، خودروی مصدق در احمد آباد است که نفت رو در ا...

تصویر بالا، خودروی مصدق در احمد آباد است که نفت رو در ا...
توسط: ajaieb در تاریخ 14 اردیبهشت، 1398

توضیحات: تصویر بالا، خودروی مصدق در احمد آباد است که نفت رو در ایران ملی کرد !

تصویر پایین، آدامس الکس فرگوسن سرمربی سابق منچستر است که از دهانش تف کرده و در موزه ای در انگلیس نگهداری می شود !

عجیب ولی واقعی
ادامه توضیحات...

متن مرتبط: