محققان دانه ‌های بسیار ریزی كشف کرده‌اند که قدمت آ...

محققان دانه ‌های بسیار ریزی كشف کرده‌اند که قدمت آ...
توسط: ajaieb در تاریخ 18 شهریور، 1395

توضیحات: محققان دانه ‌های بسیار ریزی كشف کرده‌اند که قدمت آن‌ها به 110 تا 120 میلیون سال پیش باز می‌گردد. این‌ ها قدیمی‌ ترین دانه‌ های متعلق به گیاهان گلدار هستند که تاکنون کشف شده‌اند

دانلود عکس محققان در محققان دانه ‌های بسیار ریزی كشف کرده‌اند که قدمت آ...
دانلود عکس دانه در محققان دانه ‌های بسیار ریزی كشف کرده‌اند که قدمت آ...
دانلود عکس ‌های بسیار در محققان دانه ‌های بسیار ریزی كشف کرده‌اند که قدمت آ...
دانلود عکس ریزی كشف در محققان دانه ‌های بسیار ریزی كشف کرده‌اند که قدمت آ...
دانلود عکس کرده‌اند در محققان دانه ‌های بسیار ریزی كشف کرده‌اند که قدمت آ...

ادامه توضیحات...