عجیب ترین چاه دنیا به نام چاند بائوری در هند

عجیب ترین چاه دنیا به نام چاند بائوری در هند
توسط: news در تاریخ 12 بهمن، 1395

توضیحات: عجیب ترین چاه دنیا به نام چاند بائوری در هند

عمیق ترین چاه پله ای جهان در ایالت راجستان هند با ۳۰ متر عمق، ۱۳ طبقه و ۳۵۰۰ پله می باشد.
دانلود عکس عجیب در عجیب ترین چاه دنیا به نام چاند بائوری در هند
دانلود عکس ترین در عجیب ترین چاه دنیا به نام چاند بائوری در هند
دانلود عکس چاه در عجیب ترین چاه دنیا به نام چاند بائوری در هند
دانلود عکس دنیا در عجیب ترین چاه دنیا به نام چاند بائوری در هند
دانلود عکس به در عجیب ترین چاه دنیا به نام چاند بائوری در هند

ادامه توضیحات...