جیسون ویل مبتلا به سرطان شیمی درمانی نکرد،

جیسون ویل مبتلا به سرطان شیمی درمانی نکرد،
توسط: ajaieb در تاریخ 25 اسفند، 1397

توضیحات: جیسون ویل مبتلا به سرطان شیمی درمانی نکرد،
فقط هسته ی زردآلو خورد، مدتی بعد خوب شد و فروش آنلاین هسته زردآلو راه انداخت ولی چون بازار پزشکا رو خراب می کرد به ۵ سال حبس محکوم شد !

عجیب ولی واقعی
ادامه توضیحات...

متن مرتبط: