عکس از ظاهر سحر قریشی خارج از ایران

عکس از ظاهر سحر قریشی خارج از ایران
توسط: حاشیه ها در تاریخ 20 تیر، 1395

توضیحات: سحر قریشی بازیگر 29 ساله که این روزها در خارج از کشور به سر می برد, عکس های زیر را به همراه این متن منتشر کرده است.

ادامه توضیحات...