اپل دوباره اپلیکیشن‌های ایرانی را غیرفعال کرد

اپل دوباره اپلیکیشن‌های ایرانی را غیرفعال کرد
توسط: news در تاریخ 21 فروردین، 1398

توضیحات: اپل دوباره اپلیکیشن‌های ایرانی را غیرفعال کرد
ادامه توضیحات...

متن مرتبط: