در پی سقوط یک دستگاه خودرو در رودخانه مسیر سنندج ـ

در پی سقوط یک دستگاه خودرو در رودخانه مسیر سنندج ـ
توسط: news در تاریخ 23 بهمن، 1395

توضیحات: در پی سقوط یک دستگاه خودرو در رودخانه مسیر سنندج ـ مریوان، سه نفر کشته و دو نفر مجروح شدند.


دانلود عکس در در در پی سقوط یک دستگاه خودرو در رودخانه مسیر سنندج ـ
دانلود عکس پی سقوط در در پی سقوط یک دستگاه خودرو در رودخانه مسیر سنندج ـ
دانلود عکس یک در در پی سقوط یک دستگاه خودرو در رودخانه مسیر سنندج ـ
دانلود عکس دستگاه در در پی سقوط یک دستگاه خودرو در رودخانه مسیر سنندج ـ
دانلود عکس خودرو در در پی سقوط یک دستگاه خودرو در رودخانه مسیر سنندج ـ

ادامه توضیحات...