رهبر انقلاب: ما ایستاده‌ایم؛ ایستادن امیدوارانه

رهبر انقلاب: ما ایستاده‌ایم؛ ایستادن امیدوارانه
توسط: islam در تاریخ 28 شهریور، 1395

توضیحات: رهبر انقلاب: ما ایستاده‌ایم؛ ایستادن امیدوارانه؛ نه ایستادن نومیدانه... ما اگر پایش بیفتد، تا آخرین قطره‌ی خون را میدهیم؛ اما میدانیم به آخرین قطره‌ی خون نمیرسد. ۱۳۸۴/۰۷/۲۴
#امنیت
دانلود عکس رهبر در رهبر انقلاب: ما ایستاده‌ایم؛ ایستادن امیدوارانه

ادامه توضیحات...