ساعت سال تحویل 1396 - ساعت 13 و 58 دقیقه و 30 ثانیه روز...

ساعت سال تحویل 1396 - ساعت 13 و 58 دقیقه و 30 ثانیه روز...
توسط: news در تاریخ 24 اسفند، 1395

توضیحات: ساعت سال تحویل 1396 - ساعت 13 و 58 دقیقه و 30 ثانیه روزدوشنبه 30 اسفند 1395 - کاریکاتور مربوط به 18 سال قبل#ساعت یا گاهنما، وسیله‌ای ابتکاری یا وسیله قرار دادن حرکات روزانه نجومی که برای اندازه‌گیری و تعیین زمان از آن استفاده می‌شود. این وسیله یا روش از قدیمی‌ترین اختراعات انسانی به شمار می‌رود.
#ساعت یا گاهنما، وسیله‌ای ابتکاری یا وسیله قرار دادن حرکات روزانه نجومی که برای اندازه‌گیری و تعیین زمان از آن استفاده می‌شود. این وسیله یا روش از قدیمی‌ترین اختراعات انسانی به شمار می‌رود.
#دقیقه (مخفف:min) یکای زمان است که برابر با ۶۰ ثانیه و یک شصتم ساعت است. در موارد خیلی نادر #دقیقه می‌تواند ۵۹ یا ۶۱ ثانیه باشد که ثانیه کبیسه می‌گویند. در بیان #دقیقه آن را با علامت پریم مشخص می‌کنند مانند ۵′ .
#ثانیه یکای زمان در سیستم متریک یا دستگاه SI بوده و نشانه ی آن s یا Sec است.

ادامه توضیحات...