روحانی در تماس تلفنی رییس جمهور فرانسه:

روحانی در تماس تلفنی رییس جمهور فرانسه:
توسط: news در تاریخ 20 فروردین، 1398

توضیحات: روحانی در تماس تلفنی رییس جمهور فرانسه:
خواهان اجرای کامل تعهدات دو طرف در توافق برجام هستیم.
ایران با وجود عمل به تعهداتش هنوز شاهد اقدام عملی قابل توجهی از طرف مقابل نبوده است.
اراده تهران حفظ امنیت منطقه و جلوگیری از افزایش تنش ها است.
اگر فداکاری نیروهای سپاه نبود دستکم دو کشور منطقه تحت کنترل داعش بود.

«مکرون»رئیس جمهور فرانسه:
فرانسه و شرکای اروپایی به طور جدی تعهدات خود را برای اجرای تمام مفاد برجام دنبال می کنند.
فرانسه با دقت تحولات منطقه را دنبال می کند و تمام سعی و تلاش خود را بکار می گیرد تا منافع ایران از توافق برجام حفظ و تامین شود و سازوکار مالی تدوین شده، نشان دهنده اراده اروپا برای حفظ برجام است.
فرانسه به همراه دیگر شرکای اروپایی تمام تلاش خود را بکار می گیرند تا آمریکا را تشویق کنند که تحریمها علیه ایران را تعدیل کند و بی تردید نقش روسیه و چین نیز در این عرصه و تلاش، بسیار مهم است.ادامه توضیحات...

متن مرتبط: