با توجه به آغاز روند کاهش دما هوا ، اگر لوله بخاری منزل...

با توجه به آغاز روند کاهش دما هوا ، اگر لوله بخاری منزل...
توسط: salamat در تاریخ 23 مهر، 1397

توضیحات: با توجه به آغاز روند کاهش دما هوا ، اگر لوله بخاری منزلتان سرد بود ، بخاری را خاموش کنید!
سرد بودن لوله بخاری نشانه عدم خروج گاز کشنده شعله بخاری است.ادامه توضیحات...

متن مرتبط: