ناسا " نام افراد " را به خورشید می‌برد !

ناسا " نام افراد " را به خورشید می‌برد !
توسط: news در تاریخ 20 اسفند، 1396

توضیحات: ناسا " نام افراد " را به خورشید می‌برد !

ناسا از افراد دعوت کرده تا نام خود را برای این سازمان ارسال کنند این نام ها روی صفحه یک میکروتراشه در کاوشگر خورشیدی پارکر حک میشود.ادامه توضیحات...

متن مرتبط: