نشست خبری مشایی بعد از 4 سال:آنچه از بیانات مقام مع

نشست خبری مشایی بعد از 4 سال:آنچه از بیانات مقام مع
توسط: news در تاریخ 08 اسفند، 1395

توضیحات: نشست خبری مشایی بعد از 4 سال:آنچه از بیانات مقام معظم رهبری دریافت کردیم این است که احمدی نژاد فقط به عنوان نامزد حضور نداشته باشد/ احمدی نژاد برای حمایت محدودیت ندارد/منبع: انتخاب


واژه #مقام معانی گوناگون دارد:
#مقام (موسیقی ایرانی) اصطلاحی در موسیقی است.
دهستان #مقام نام دهستانی از توابع بخش شیبکوه شهرستان بندر لنگه در استان هرمزگان ایران است.
#مقام به معنی مرتبه و منصب است.
#مقام به معنی جا و محل اقامت است.
#مقام، روستایی است از توابع بخش مرکزی شهرستان ساری در استان مازندران.
#مقام ابراهیم.

ادامه توضیحات...