گاف سایت اماراتی ارم نیوز درباره سردار آزمون:آزمو

گاف سایت اماراتی ارم نیوز درباره سردار آزمون:آزمو
توسط: news در تاریخ 26 دی، 1395

توضیحات: گاف سایت اماراتی ارم نیوز درباره سردار آزمون:آزمون به صورت قرضی در ماه مارس 2015 از باشگاه استقلال تهران به روبین کازان پیوسته بود!

دانلود عکس گاف در گاف سایت اماراتی ارم نیوز درباره سردار آزمون:آزمو
دانلود عکس سایت در گاف سایت اماراتی ارم نیوز درباره سردار آزمون:آزمو
دانلود عکس اماراتی ارم در گاف سایت اماراتی ارم نیوز درباره سردار آزمون:آزمو
دانلود عکس نیوز در گاف سایت اماراتی ارم نیوز درباره سردار آزمون:آزمو
دانلود عکس درباره در گاف سایت اماراتی ارم نیوز درباره سردار آزمون:آزمو

ادامه توضیحات...