‌نخستین تلفن همراه که توسط ناصرالدین شاه قاجار و

‌نخستین تلفن همراه که توسط ناصرالدین شاه قاجار و
توسط: ajaieb در تاریخ 15 مهر، 1395

‌نخستین تلفن همراه که توسط ناصرالدین شاه قاجار و

‌نخستین تلفن همراه که توسط ناصرالدین شاه قاجار وارد ایران شد و برای سفرهای بین شهری از آن استفاده میکرد. این تلفن در سال ١٢٣٠ در کارخانه البیس شهر زوریخ تولید شده است.️
امتیاز : 98 از 100 تعداد رای دهندگان 2580

توضیحات: ‌نخستین تلفن همراه که توسط ناصرالدین شاه قاجار وارد ایران شد و برای سفرهای بین شهری از آن استفاده میکرد. این تلفن در سال ١٢٣٠ در کارخانه البیس شهر زوریخ تولید شده است.️ادامه توضیحات...

telegram