تصویری از یک «کوادکوپتر»

تصویری از یک «کوادکوپتر»
توسط: news در تاریخ 27 دی، 1395

توضیحات: تصویری از یک «کوادکوپتر»

به گفته مقامات پدافندی تهران، شلیک ضد هوایی برای هدف قرار دادن یک کوآدکوپتر در منطقه پرواز ممنوع تهران صورت گرفته است.


دانلود عکس تصویری از در تصویری از یک «کوادکوپتر»
دانلود عکس یک در تصویری از یک «کوادکوپتر»
دانلود عکس «کوادکوپتر» در تصویری از یک «کوادکوپتر»

ادامه توضیحات...