بلند قد ترين گربه جهان كه توانست ركورد گينس را به...

بلند قد ترين گربه جهان كه توانست ركورد گينس را به...
توسط: ajaieb در تاریخ 20 شهریور، 1395

توضیحات: بلند قد ترين گربه جهان كه توانست ركورد گينس را به نام خود ثبت كند! اين گربه ١٢ ساله يك متر و١٣ سانت طول دارد!
به کانال عجیب ترین های جهان بپیوندید

دانلود عکس بلند در بلند قد ترين گربه جهان كه توانست ركورد گينس را به...
دانلود عکس قد در بلند قد ترين گربه جهان كه توانست ركورد گينس را به...
دانلود عکس ترين در بلند قد ترين گربه جهان كه توانست ركورد گينس را به...
دانلود عکس گربه در بلند قد ترين گربه جهان كه توانست ركورد گينس را به...
دانلود عکس جهان در بلند قد ترين گربه جهان كه توانست ركورد گينس را به...

ادامه توضیحات...