گاردین 10کلمه از زبان‌های مختلف که معادل انگلیسی را ندا...

گاردین 10کلمه از زبان‌های مختلف که معادل انگلیسی را ندا...
توسط: fun در تاریخ 29 آبان، 1397

توضیحات: گاردین 10کلمه از زبان‌های مختلف که معادل انگلیسی را ندارن رو معرفی کرده، از فارسی هم "تعارف" انتخاب شده تو توضیحش زده مثلا دو نفر سر اینکه چه کسی ابتدا داخل شود چندین دقیقه بیخودی وقت تلف میکنن...!
ادامه توضیحات...

متن مرتبط: