روحانی: التماس می کنم اگر عکس های روحانی را هم پاره کرد...

روحانی:
التماس می کنم اگر عکس های روحانی را هم پاره کرد...
توسط: news در تاریخ 27 اردیبهشت، 1396

توضیحات: روحانی:
التماس می کنم اگر عکس های روحانی را هم پاره کردند عکس العمل نشان ندهید/انتخاب
اخبار لحظه ای انتخابات#پاره ممکن است یکی از موارد زیر باشد:
#پاره به معنای ازهم‌گسیخته ، بن مضارع پاشتن است،
#پاره به معنای یک قسمت یا بخش از چیزی
#پاره، عبارتی دارای وزن مانند مصرع شعر

ادامه توضیحات...