باغ وحشی در ژاپن، جلوی محفظه‌ی سمورهای دریایی در

باغ وحشی در ژاپن، جلوی محفظه‌ی سمورهای دریایی در
توسط: animals در تاریخ 28 شهریور، 1395

توضیحات: باغ وحشی در ژاپن، جلوی محفظه‌ی سمورهای دریایی دریچه‌ای تعبیه کرده است تا بازدیدکنندگان بتوانند با آنها دست بدهند.

دانلود عکس باغ در باغ وحشی در ژاپن، جلوی محفظه‌ی سمورهای دریایی در

ادامه توضیحات...