رهبرانقلاب:آن پیروزی بزرگ که مسیر تاریخ را نه تنه

رهبرانقلاب:آن پیروزی بزرگ که مسیر تاریخ را نه تنه
توسط: islam در تاریخ 09 مهر، 1395

توضیحات: رهبرانقلاب:آن پیروزی بزرگ که مسیر تاریخ را نه تنها در میهن ما،بلکه در همه‌ی جهان عوض کرد، جز با زنده شدن روح جهاد و شهادت در ملت قهرمان ما به دست نمی‌آمد
پنجشنبه‌ها؛ #فرهنگ_شهادت


دانلود عکس رهبرانقلاب:آن در رهبرانقلاب:آن پیروزی بزرگ که مسیر تاریخ را نه تنه

ادامه توضیحات...