تصویری هوایي از تخت سلیمان

تصویری هوایي از تخت سلیمان
توسط: fun در تاریخ 22 آبان، 1397

توضیحات: تصویری هوایي از تخت سلیمان

این اثر تاریخي در آذربایجان غربی قرار دارد و از میراث جهانی یونسکو شمرده می‌شود. برخي بر این باورند که زرتشت پیامبر در اینجا متولد شده است.ادامه توضیحات...

متن مرتبط: