بوفون دروازه‌بان تیم ملی ایتالیا به دلیل حمایت از...

بوفون دروازه‌بان تیم ملی ایتالیا به دلیل حمایت از...
توسط: varzeshi در تاریخ 18 شهریور، 1395

توضیحات: بوفون دروازه‌بان تیم ملی ایتالیا به دلیل حمایت از فلسطین از سوی فیفا مجازات می شود/وی بعد از هر گلی که تیمش وارد دروازه رژیم صهیونیستی می‌کرد بلند فریاد می‌زد زنده باد فلسطین/فارس
دانلود عکس بوفون در بوفون دروازه‌بان تیم ملی ایتالیا به دلیل حمایت از...
دانلود عکس دروازه‌بان در بوفون دروازه‌بان تیم ملی ایتالیا به دلیل حمایت از...
دانلود عکس تیم در بوفون دروازه‌بان تیم ملی ایتالیا به دلیل حمایت از...
دانلود عکس ملی ایتالیا در بوفون دروازه‌بان تیم ملی ایتالیا به دلیل حمایت از...
دانلود عکس به در بوفون دروازه‌بان تیم ملی ایتالیا به دلیل حمایت از...

ادامه توضیحات...