انتقاد میکی موسی شهردار پاریس از ترامپ/در حالی که

انتقاد میکی موسی شهردار پاریس از ترامپ/در حالی که
توسط: news در تاریخ 07 اسفند، 1395

توضیحات: انتقاد میکی موسی شهردار پاریس از ترامپ/در حالی که ترامپ گفته بود«پاریس دیگر پاریس نیست!»شهردار این شهر با انتقاد میکی موسی نوشت: «ما درحال لذت بردن ازجذابیت‌های پاریس هستیم»/مهردانلود عکس انتقاد در انتقاد میکی موسی شهردار پاریس از ترامپ/در حالی که
دانلود عکس میکی موسی شهردار در انتقاد میکی موسی شهردار پاریس از ترامپ/در حالی که
دانلود عکس پاریس در انتقاد میکی موسی شهردار پاریس از ترامپ/در حالی که
دانلود عکس از در انتقاد میکی موسی شهردار پاریس از ترامپ/در حالی که
دانلود عکس ترامپ/در در انتقاد میکی موسی شهردار پاریس از ترامپ/در حالی که

ادامه توضیحات...