حساب‌های بانکی با گردش بالای ۵ میلیارد تومان زیر ذره بی...

حساب‌های بانکی با گردش بالای ۵ میلیارد تومان زیر ذره بی...
توسط: news در تاریخ 16 مرداد، 1398

توضیحات: حساب‌های بانکی با گردش بالای ۵ میلیارد تومان زیر ذره بین سازمان مالیاتی

خانی ( مسئول فرار مالیاتی سازمان مالیاتی ) : از سال 95 اطلاعات گردش مالی افرادی که بالای 5 میلیارد تومان بوده است را از بانک مرکزی گرفتیم و در حال بررسی هستیم که آیا آنها پرونده مالیاتی دارند و اگر پرونده دارند آیا با این گردش مالی انطباق دارد یا خیر/ تسنیم
ادامه توضیحات...

متن مرتبط:
حساب‌های بانکی با گردش مالی بالای 5 میلیارد تومان زیر ذره بین | حساب‌های بانکی با گردش مالی بالای 5 میلیارد تومان زیر ذره بین ... از سال ۹۵، اطلاعات گردش مالی افرادی که بالای ۵ میلیارد تومان بوده است را از بانک مرکزی گرفتیم و در ...
حساب‌های بانکی با گردش بالای 5 میلیارد تومان زیر ذره بین ... | از سال 95، اطلاعات گردش مالی افرادی که بالای ۵ میلیارد تومان بوده است را از بانک مرکزی گرفتیم و در حال بررسی هستیم که آیا آنها پرونده مالیاتی دارند و اگر پرونده دارند آیا با این گردش مالی انطباق دارد یا ندارد.
حساب های بانکی با گردش بالای 5 میلیارد تومان زیر ذره بین ... | حساب های بانکی با گردش بالای 5 میلیارد تومان زیر ذره بین سازمان مالیاتی. به گزارش خبرگزاری تسنیم ، در برنامه پایش 15 مردادماه، موضوع حساب های اجاره ای و فرار مالیاتی ، با حضوریکی از مسئولان سازمان امور مالیاتی نقد و بررسی ...
حساب های بانکی با گردش بالای 5 میلیارد تومان زیر ذره بین ... | حساب های بانکی با گردش بالای 5 میلیارد تومان زیر ذره بین سازمان مالیاتی. مسئول فرار مالیاتی سازمان مالیاتی گفت: از سال 95، اطلاعات گردش مالی افرادی که بالای 5 میلیارد تومان بوده است را از بانک مرکزی گرفتیم و در حال بررسی ...
تراکنش های بانکی بالای 5 میلیارد تومان در سال زیر ذره بین مالیات | تراکنش های بانکی بالای ۵ میلیارد تومان در سال زیر ذره بین مالیات ... اما در تازه‌ ترین تحول به نظر می‌رسد که موضوع بررسی حساب‌های بانکی با تغییرکف تراکنش‌های مالی ...
فرارو | تراکنش های بانکی بالای 5 میلیارد تومان در سال زیر ذره ... | تراکنش های بانکی بالای 5 میلیارد تومان در سال زیر ذره بین مالیات ... اما در تازه‌ ترین تحول به نظر می‌رسد که موضوع بررسی حساب‌های بانکی با تغییرکف تراکنش‌های مالی ...
ذره‌بین مالیات بر حساب‌های با گردش بالای ۵ میلیارد - تابناک ... | ذره‌بین مالیات بر حساب‌های با گردش بالای ۵ میلیارد ... افرادی که بالای ۵ میلیارد تومان بوده است را از بانک مرکزی گرفتیم و در حال بررسی هستیم که آیا آنها پرونده ...