ترامپ توانست ظرف 8 روز میزان نارضایتی عمومی از خود

ترامپ توانست ظرف 8 روز میزان نارضایتی عمومی از خود
توسط: fun در تاریخ 12 بهمن، 1395

توضیحات: ترامپ توانست ظرف 8 روز میزان نارضایتی عمومی از خود را به بالای 50 درصد برساند/این در حالیست که روسای جمهور قبلی آمریکا دستکم پس از نزدیک به دو سال به این رکورد دست یافتند/انتخاب

دانلود عکس ترامپ در ترامپ توانست ظرف 8 روز میزان نارضایتی عمومی از خود
دانلود عکس توانست در ترامپ توانست ظرف 8 روز میزان نارضایتی عمومی از خود
دانلود عکس ظرف در ترامپ توانست ظرف 8 روز میزان نارضایتی عمومی از خود
دانلود عکس 8 در ترامپ توانست ظرف 8 روز میزان نارضایتی عمومی از خود
دانلود عکس روز در ترامپ توانست ظرف 8 روز میزان نارضایتی عمومی از خود

ادامه توضیحات...