فاسدترین و پاکترین کشورها بر اساس شاخص ادراک فساد در سا...

فاسدترین و پاکترین کشورها بر اساس شاخص ادراک فساد در سا...
توسط: news در تاریخ 30 آبان، 1397

توضیحات: فاسدترین و پاکترین کشورها بر اساس شاخص ادراک فساد در سال ۲۰۱۷

از میان ۱۸۰ کشور جهان:
نیوزیلند، دانمارک و فنلاند به ترتیب با رتبه های یک، دو و سه در صدر کشورهای پاک قرار دارند.
ایران با رتبه ۱۳۰ در جایگاه نامناسبی قرار دارد. #بین‌_المللیادامه توضیحات...

متن مرتبط: