راه ارتباطی صدها روستا در کرمانشاه قطع است و ظاهر

راه ارتباطی صدها روستا در کرمانشاه قطع است و ظاهر
توسط: news در تاریخ 08 بهمن، 1395

توضیحات: راه ارتباطی صدها روستا در کرمانشاه قطع است و ظاهرا استانداری کرمانشاه در انتظار رسیدن روز شنبه است/امروز برق بسیاری از مناطق کرمانشاه هم قطع بود/مهر

دانلود عکس راه در راه ارتباطی صدها روستا در کرمانشاه قطع است و ظاهر

ادامه توضیحات...