استعلام پیامکی سوابق چک برگشتی امکان‌پذیر شد

استعلام پیامکی سوابق چک برگشتی امکان‌پذیر شد
توسط: news در تاریخ 22 مهر، 1397

توضیحات: استعلام پیامکی سوابق چک برگشتی امکان‌پذیر شد

بانك مركزی:مشتریان می‌توانند با ارسال شناسه16رقمی‌درچک‌های صیادی به به سامانه استعلام‌ازوضعیت اعتباری صادر کننده چک مطلع شوند #اقتصادیادامه توضیحات...

متن مرتبط: