مردم تبریز امشب در ائل گلی به یاد جان باختگان حادث

مردم تبریز امشب در ائل گلی به یاد جان باختگان حادث
توسط: news در تاریخ 07 آذر، 1395

توضیحات: مردم تبریز امشب در ائل گلی به یاد جان باختگان حادثه قطار شمع روشن کردند

ادامه توضیحات...