سخنگوی شرکت ملی گاز ایران: ۷۸میلیون ایرانی در یک ر

سخنگوی شرکت ملی گاز ایران: ۷۸میلیون ایرانی در یک ر
توسط: news در تاریخ 07 آذر، 1395

توضیحات: سخنگوی شرکت ملی گاز ایران: ۷۸میلیون ایرانی در یک روز ۵۳۰میلیون مترمکعب گاز مصرف کرده‌اند که مساوی مصرف کل اتحادیه اروپا در یک روز است️

ادامه توضیحات...