پاسخ تویتر ظریف به تهدید ترامپ

پاسخ تویتر ظریف به تهدید ترامپ
توسط: news در تاریخ 15 بهمن، 1395

توضیحات: پاسخ ظریف به تهدید ترامپ
ایران تحت تاثیر تهدیدات قرار نخواهد گرفت چراکه امنیتش از مردمش ریشه می‌گیرد. ما هرگز آغاز کننده جنگی نخواهیم بود، اما میتوانیم به تمام ابزار دفاعی‌مان تکیه کنیم
دانلود عکس پاسخ در پاسخ ظریف به تهدید ترامپ
دانلود عکس ظریف در پاسخ ظریف به تهدید ترامپ
دانلود عکس به در پاسخ ظریف به تهدید ترامپ
دانلود عکس تهدید در پاسخ ظریف به تهدید ترامپ
دانلود عکس ترامپ در پاسخ ظریف به تهدید ترامپ

ادامه توضیحات...