هنگام استرس، برای آرام کردن تپش قلب خود، به انگشت شستتا...

هنگام استرس، برای آرام کردن تپش قلب خود، به انگشت شستتا...
توسط: salamat در تاریخ 11 اردیبهشت، 1396

توضیحات: هنگام استرس، برای آرام کردن تپش قلب خود، به انگشت شستتان فوت کنید. چون انگشت شست سرخرگ مختص به خود را دارد در صورتی که بتوانید نبض آنرا آرامتر کنید، تپش قلبتان هم تنظیم میشود.


این یک تغییرمسیر است از صفحه‌ای که انتقال یافته است (تغییر نام). این تغییرمسیر برای جلوگیری از قطع شدن ارتباط پیوندها به مقالهٔ مقصد نگهداری می‌شود.
هر یک از اجزای متحرک پنجهٔ دست یا پای انسان یا جانور را «اَنْگُشْت» گویند. بسیاری از مهره‌داران نیز مانند انسان، #انگشت دارند مانند میمون، راکون، قورباغه و ... . انسان به صورت معمول در هر دست یا پا پنج #انگشت دارد.
در زبان انگلیسی برای #انگشت دست و پا دو واژهٔ مختلف استفاده می‌شود (به ترتیب: finger و toe) ولی واژهٔ digit به هر دو اشاره دارد (هم دست و هم پا). این در حالیست که در بسیاری از زبان‌های دیگر نیز همانند فارسی برای #انگشت تنها یک واژه دارند و فرق بین دست و پا را به صورت «#انگشت دست» و «#انگشت پا» بیان می‌دارند؛ اسپانیایی، پرتغالی، ایتالیایی، تاگالوگ، چکی، روسی و لهستانی از آن جمله‌اند.

ادامه توضیحات...