ما عادت داریم مشکی بیپوشیم اما، تحقیقات علمی نشون میده...

ما عادت داریم مشکی بیپوشیم اما، تحقیقات علمی نشون میده...
توسط: salamat در تاریخ 04 آبان، 1397

توضیحات: ما عادت داریم مشکی بیپوشیم اما، تحقیقات علمی نشون میده پوشیدن لباس سیاه اثرات ناگواری روی سلامتی داره !
به این دلایل نه خودتون لباس سیاه بپوشین، نه به بچه ها لباس سیاه بپوشونید...

Joinادامه توضیحات...

متن مرتبط: