زنانی که قبل از افطار کتک می‌خورند !!

زنانی که قبل از افطار کتک می‌خورند !!
توسط: ajaieb در تاریخ 18 اردیبهشت، 1398

توضیحات: زنانی که قبل از افطار کتک می‌خورند !!

عادت عجیب وغریب، مردم مسلمان اوگاندا در ماه‌های رمضان موجب حیرت همه شده است !

براساس این عادت مردان قبیله لانگو، قبل از افطار همسران خود را کتک می‌زنند.
سپس زن پس از کتک خوردن اقدام به آماده سازی افطار می‌کند :((

عجیب ولی واقعی
ادامه توضیحات...

متن مرتبط: