تلاش برای جلوگیری از ورود سیلاب به جاده‌ی ساحلیِ شرقی ا...

تلاش برای جلوگیری از ورود سیلاب به جاده‌ی ساحلیِ شرقی ا...
توسط: news در تاریخ 11 فروردین، 1398

توضیحات: تلاش برای جلوگیری از ورود سیلاب به جاده‌ی ساحلیِ شرقی اهوازادامه توضیحات...

متن مرتبط: