شهرداد روحانی رهبر سمفونیک تهران:اجرای برنامه مش

شهرداد روحانی رهبر سمفونیک تهران:اجرای برنامه مش
توسط: موزیک ویدیو در تاریخ 02 بهمن، 1395

توضیحات: شهرداد روحانی رهبر سمفونیک تهران:اجرای برنامه مشترک موسیقی ایران و ایتالیا همزمان باآتش سوزی درساختمان پلاسکوی تهران وزلزله ایتالیا شد بنابراین اجرا رابه حادثه دیدگان تقدیم کردیم

دانلود عکس شهرداد در شهرداد روحانی رهبر سمفونیک تهران:اجرای برنامه مش

ادامه توضیحات...