پرنده خوار جالوت، غول پیکر ترین عنکبوت جهان و از تیره ر...

پرنده خوار جالوت، غول پیکر ترین عنکبوت جهان و از تیره ر...
توسط: animals در تاریخ 10 اسفند، 1397

توضیحات: پرنده خوار جالوت، غول پیکر ترین عنکبوت جهان و از تیره رتیل است؛ این عنکبوت حدود ۱۲ سانت طول و ۱۷۶ گرم وزن دارد و می تواند تا ۲۵ سال عمر کند! این گونه همچنین چنان آرواره های قدرتمندی دارد که جمجمه را خرد می کند!

amazingmag.ir

????ادامه توضیحات...

متن مرتبط: