عیدی امسال کارکنان چقدر است؟

عیدی امسال کارکنان چقدر است؟
توسط: news در تاریخ 02 بهمن، 1395

توضیحات: عیدی امسال کارکنان چقدر است؟

کارکنان دولت برای پایان سال جاری و بر اساس محاسبات قانونی رقمی حدود ۷۷۰ هزار تومان عیدی دریافت خواهند کرد/ایسنا

دانلود عکس عیدی امسال در عیدی امسال کارکنان چقدر است؟
دانلود عکس کارکنان در عیدی امسال کارکنان چقدر است؟
دانلود عکس چقدر در عیدی امسال کارکنان چقدر است؟
دانلود عکس است در عیدی امسال کارکنان چقدر است؟

ادامه توضیحات...