شهر باگان در ميانمار، به خاطر وجود بيش از 2000معبد...

شهر باگان در ميانمار، به خاطر وجود بيش از 2000معبد...
توسط: ajaieb در تاریخ 16 شهریور، 1395

توضیحات: شهر باگان در ميانمار، به خاطر وجود بيش از 2000معبد و اثر باستاني بعنوان يکي از عجايب معماري جهان باستان شناخته مي شود؛ جالب اينجاست که چگونگي ساخت اين معابد چندهزار ساله هنوز معلوم نيست
دانلود عکس شهر در شهر باگان در ميانمار، به خاطر وجود بيش از 2000معبد...
دانلود عکس باگان در شهر باگان در ميانمار، به خاطر وجود بيش از 2000معبد...
دانلود عکس در در شهر باگان در ميانمار، به خاطر وجود بيش از 2000معبد...
دانلود عکس ميانمار در شهر باگان در ميانمار، به خاطر وجود بيش از 2000معبد...
دانلود عکس در شهر باگان در ميانمار، به خاطر وجود بيش از 2000معبد...

ادامه توضیحات...