"والفجر"

جستجو در ویدیوها

فیلمی از شلیک فوق العاده اژدر "والفجر" در رزمایش "?

فیلمی از شلیک فوق العاده اژدر "والفجر" در رزمایش "ولایت ۹۵" Join اَژدَر یک سلاح انفجاری پرتابی است که از دریا و در درون آب پرتاب می‌شود. #اژدر پرتابهای خود-پیشران است که از رو یا زیر سطح آب پرتاب می‌شود و در درون آب حرکت کرده نزدیک به هدف یا پس از برخورد با آن منفجر می‌شود. بر خلاف کشتی‌های بزرگ، قایق‌ها، زیردریایی‌ها و هواپیماها توانایی حمل توپ‌های بزرگ را ندارند؛ بنابراین سلاحی کوچکتر و کارا طراحی شد تااین جنگ‌افزارها بتوانند بدون نیاز به حمل توپ‌های سنگین به کشتی‌های بزرگتر آسیب رسانده و آنها را نابود کنند. به ناوچه‌هایی که بر عرشهٔ خود #اژدر دارند ناوچه #اژدرافکن گفته می‌شود. #اژدرها از درون لوله‌ای به نام #اژدرانداز پرتاب می‌شوند و هدف از پرتاب آن‌ها معمولاً نابودی زیردریایی‌ها است. از آنجا که مقابله با #اژدرها غیرممکن و یا بسیار مشکل است این نوع سلاح در زمره مرگبارترین تسلیحات...

فیلمی از شلیک اژدر "والفجر" در رزمایش ولایت ۹۵/منب?

فیلمی از شلیک اژدر "والفجر" در رزمایش ولایت ۹۵/منبع:مشرق اخبار لحظه ای #هرمزگان اَژدَر یک سلاح انفجاری پرتابی است که از دریا و در درون آب پرتاب می‌شود. #اژدر پرتابهای خود-پیشران است که از رو یا زیر سطح آب پرتاب می‌شود و در درون آب حرکت کرده نزدیک به هدف یا پس از برخورد با آن منفجر می‌شود. بر خلاف کشتی‌های بزرگ، قایق‌ها، زیردریایی‌ها و هواپیماها توانایی حمل توپ‌های بزرگ را ندارند؛ بنابراین سلاحی کوچکتر و کارا طراحی شد تااین جنگ‌افزارها بتوانند بدون نیاز به حمل توپ‌های سنگین به کشتی‌های بزرگتر آسیب رسانده و آنها را نابود کنند. به ناوچه‌هایی که بر عرشهٔ خود #اژدر دارند ناوچه #اژدرافکن گفته می‌شود. #اژدرها از درون لوله‌ای به نام #اژدرانداز پرتاب می‌شوند و هدف از پرتاب آن‌ها معمولاً نابودی زیردریایی‌ها است. از آنجا که مقابله با #اژدرها غیرممکن و یا بسیار مشکل است این نوع سلاح در زمره مرگب...

"والفجر"

- ویدیوی مرتبط

فیلمی از شلیک فوق العاده اژدر "والفجر" در رزمایش "?


عکسی یافت نشد!