امنیت

جستجو در ویدیوها

فیلم بازدید سردار پاکپور از مرز: امنیت در مرزهای شرقی برقرار... + ویدیو

فیلم دیدنی بازدید سردار پاکپور از مرز: امنیت در مرزهای شرقی برقرار... حتما مشاهده کنید و نظر دهید بازدید سردار پاکپور از مرز: امنیت در مرزهای شرقی برقرار است فرمانده نیروی زمینی سپاه: در حال حاضر هیچ گونه اتفاق خاصی در مرزهای مشترک ایران با این کشور رخ نداده است. امنیت و آرامش کامل در تمامی مرزهای شرقی و مشترک با کشور افغانستان برقرار است. متن مرتبط:

فیلم بازدید سردار پاکپور از مرز: امنیت در مرزهای شرقی برقرار... + ویدیو

فیلم دیدنی بازدید سردار پاکپور از مرز: امنیت در مرزهای شرقی برقرار... حتما مشاهده کنید و نظر دهید بازدید سردار پاکپور از مرز: امنیت در مرزهای شرقی برقرار است فرمانده نیروی زمینی سپاه: در حال حاضر هیچ گونه اتفاق خاصی در مرزهای مشترک ایران با این کشور رخ نداده است. امنیت و آرامش کامل در تمامی مرزهای شرقی و مشترک با کشور افغانستان برقرار است. متن مرتبط:

امنیت

- ویدیوی مرتبط

فیلم بازدید سردار پاکپور از مرز: امنیت در مرزهای شرقی برقرار... + ویدیو


عکسی یافت نشد!