سلمان؟

جستجو در ویدیوها

فیلم سلمان در برابر بن سلمان؟ + ویدیو

فیلم دیدنی سلمان در برابر بن سلمان؟ حتما مشاهده کنید و نظر دهید سلمان در برابر بن سلمان؟ گاردین در گزارشی از تنش بین سلمان پادشاه عربستان و ولی عهدش پرده برداشته است. این روزنامه انگلیسی در گزارشی درباره نشانه های اختلاف درونی سعودی آورده است: اول: صدور اوامر شاهانه از سوی محمد بن سلمان که شامل انتصاب خالد برادرش به عنوان معاون وزیر دفاع و تعیین ریما دختر بندر بن سلطان به عنوان سفیر عربستان در واشنگتن بود. بر اساس گزارش این انتصاب ها بدون اطلاع سلمان بوده است. دوم: تصمیم پادشاه برای تغییر تیم امنیتی اش که در مصر همراه وی بودند و درخواست ارسال یک تیم دیگر به مصر. گفته می شود این اقدام پس از هشدار مشاورانش درباره احتمال رخ دادن اقدامی علیه پادشاهی وی بوده است. جالب اینکه بن سلمان در مراسم استقبال از پدرش در بازگشت به عربستان غایب بوده است. متن مرتبط:

سلمان؟

- ویدیوی مرتبط

فیلم سلمان در برابر بن سلمان؟ + ویدیو


عکسی یافت نشد!