طالبان

جستجو در ویدیوها

فیلم مقابله طالبان و مخالفان در پنجشیر؛ هشدار در مورد «جنگ داخلی» ... + ویدیو

فیلم دیدنی مقابله طالبان و مخالفان در پنجشیر؛ هشدار در مورد «جنگ داخلی» ... حتما مشاهده کنید و نظر دهید مقابله طالبان و مخالفان در پنجشیر؛ هشدار در مورد «جنگ داخلی» در افغانستان متن مرتبط:

فیلم لحظه برافراشتن پرچم طالبان در پنجشیر + ویدیو

فیلم دیدنی لحظه برافراشتن پرچم طالبان در پنجشیر حتما مشاهده کنید و نظر دهید لحظه برافراشتن پرچم طالبان در پنجشیر جبهه پنجشیر ادعای تسلط کامل طالبان بر این ولایت را رد کرد. متن مرتبط:

فیلم لحظه برافراشتن پرچم طالبان در پنجشیر + ویدیو

فیلم دیدنی لحظه برافراشتن پرچم طالبان در پنجشیر حتما مشاهده کنید و نظر دهید لحظه برافراشتن پرچم طالبان در پنجشیر جبهه پنجشیر ادعای تسلط کامل طالبان بر این ولایت را رد کرد. متن مرتبط:

فیلم مقابله طالبان و مخالفان در پنجشیر؛ هشدار در مورد «جنگ داخلی» ... + ویدیو

فیلم دیدنی مقابله طالبان و مخالفان در پنجشیر؛ هشدار در مورد «جنگ داخلی» ... حتما مشاهده کنید و نظر دهید مقابله طالبان و مخالفان در پنجشیر؛ هشدار در مورد «جنگ داخلی» در افغانستان متن مرتبط:

طالبان

- ویدیوی مرتبط

فیلم مقابله طالبان و مخالفان در پنجشیر؛ هشدار در مورد «جنگ داخلی» ... + ویدیو


جستجو در عکسها

طالبان به مرز چین رسید

طالبان به مرز چین رسید طالبان پس از تصرف بخش زیادی از خاک افغانستان در تابستان امسال، این هفته خود را به استان بدخشان در شمال شرقی این کشور در مرز کوهستانی با منطقه سین کیانگ چین رساند. متن مرتبط:

طالبان به مرز چین رسید

طالبان به مرز چین رسید طالبان پس از تصرف بخش زیادی از خاک افغانستان در تابستان امسال، این هفته خود را به استان بدخشان در شمال شرقی این کشور در مرز کوهستانی با منطقه سین کیانگ چین رساند. متن مرتبط:

وال استریت ژورنال: #طالبان به مرز چین رسید!

وال استریت ژورنال: #طالبان به مرز چین رسید! #افغانستان جعفر بلوری متن مرتبط: