ندارد

ویدیویی یافت نشد!


جستجو در عکسها

جانشینی در حد «ظریف» وجود ندارد

جانشینی در حد «ظریف» وجود ندارد مطهری: رئیس جمهور نباید با استعفای ظریف موافقت کند چون جایگزینی در حد ظریف برای وزارت خارجه وجود ندارد. از دلایل استعفای آقای ظریف اطلاع ندارم، خود ایشان باید توضیح دهد. به نظرم دلیل اصلی استعفا، دخالت‌هایی باشد که از طرف برخی نهادهای غیر مسئول در سیاست خارجی دولت و کشور انجام می‌شود. #سیاسی متن مرتبط: